Panel Discussion: “Democracy under threat in Israel”

November 7th, 2018 / 20.00 – 22.30 / CREA

 

Dutch description of the event can be found below.
– – – – – – – –

Israel’s recent ‘Jewish nation-state law’: the threat it poses to democracy in Israel and the prospects of a just solution in Israel Palestine.

Speakers:
Dr. Afeef Safye, former Ambassador of Palestine in The Hague, Washington DC, London and Moscow
Dr. Yeela Livnat Raanan, University Lecturer in Sapir college. and activist.
Dr. Afo Agbaria, former member of the Knesset (Israeli parliament) and chairman of Hadash (Arab-Jewish political party)

In July 2018 the Israeli parliament passed the ‘Jewish nation-state law’ (with a tight majority of 62 for and 55 against). This Basic Law enshrines Israel, for the first time, as “the national home of the Jewish people”. It also declares that Jerusalem is the capital of Israel, and sets Hebrew as its official language. In other words, the law confirms that only Jews have the right of self-determination in Israel, and ignores the rights of non-Jews, especially the 20% Palestinian native population.

The law was and is heavily criticized both in Israel and abroad. Its criticizers include Israeli President and former Likud member, Reuven Rivlin; head of the Israeli Arab Joint List, Ayman Odeh; office of EU foreign affairs chief, Federica Mogherini, and the president of the Union for Reform Judaism, which represents the largest Jewish denomination in the US.

During this event, the speakers will discuss the influence of this law on Israeli democracy at large and more specifically on the effects on minority groups in Israeli society. We will also discuss whether and how this new anti-democratic legislation threats the prospect of just solution in Israel Palestine.

The discussion will be in English. Tickets: €5. Free entrance for students.

The discussion is organized by gate48 – critical Israelis in the Netherlands and FFIPP NL- Educational network for human rights in Palestine/Israel.

_____________________________________________________

NL
Israëls recente ‘Joodse natie-staatwet’: de dreiging die het vormt voor de democratie in Israël en de vooruitzichten op een rechtvaardige oplossing in Israël Palestina.

Sprekers:
Dr. Afeef Safye, voormalig ambassadeur van Palestina in Den Haag, Washington DC, Londen en Moskou
Dr. Yeela Livnat Raanan, Universitair Docent aan het Sapir-college en activist.
Dr. Afo Agbaria, voormalig lid van de Knesset (Israëlische parlement) en huidig voorzitter van Hadash (Arabisch-Joodse politieke partij)

In juli 2018 keurde het Israëlische parlement de ‘Joodse natie-staatwet’ goed (met een krappe meerderheid van 62 tegen 55). Deze basiswet verankert Israël, voor de eerste keer, als “het nationale huis van het Joodse volk”. Het stelt ook dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is en maakt het Hebreeuws tot haar officiële taal. Met andere woorden, de wet bevestigt dat alleen Joden in Israël recht op zelfbeschikking hebben en negeert de rechten van niet-Joden, vooral de 20% Palestijnse inheemse bevolking.

De wet werd en wordt zwaar bekritiseerd, zowel in Israël als in het buitenland. De critici zijn onder meer de Israëlische president en voormalig lid van Likud, Reuven Rivlin; hoofd van de Israëlische Arabische gemeenschappelijke lijst, Ayman Odeh; het kantoor van de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU, Federica Mogherini, en de voorzitter van de Union for Reform Judaism, die de grootste joodse denominatie in de VS vertegenwoordigt.

Tijdens deze avond zullen de sprekers de invloed van deze wet op de Israëlische democratie in het algemeen bespreken en meer specifiek de effecten ervan op minderheidsgroepen in de Israëlische samenleving. Ook zal besproken worden of en hoe deze nieuwe antidemocratische wetgeving het vooruitzicht op een rechtvaardige oplossing in Israël Palestina bedreigt.

De discussie zal in het Engels zijn. Entree: €5. Studenten gratis toegang.

De discussie wordt georganiseerd door gate48 – kritische Israëliërs in Nederland en FFIPP NL – Educatief netwerk voor mensenrechten in Palestina/Israël.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s